Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

 • Χώρισμα αίθουσας, για τη δημιουργία ξεχωριστού χώρου για την ειδική αγωγή και τη βιβλιοθήκη.
 • Απομάκρυνση μπάζων - ξύλων από το σχολείο.
 • Προμήθεια φαρμάκων γα το φαρμακείο του σχολείου.
 • Επισκευή πόρτας Νηπιαγωγείου.
 • Τοποθέτηση πλέγματος, δεξιά της εισόδου του σχολείου.
 • Επισκευή τοίχου στην πίσω είσοδο και περιφραξή του.
 • Στρώσιμο χαλικού στο πάρκιγκ.
 • Τοποθέτηση δυχτιών στις μπασκέτες..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ.

 • Αγορά 2 πινάκων μαρκαδόρου. (αξία 240€).
 • Αγορά υλικών για επιοκευή εσωτερικής σκάλας. (αξία 220€).
 • Αγορά τέντας για τοποθέτηση σε παράθυρο εξωτερικής αίθουσας διδασκαλίας.. (αξία 180€).
 • Δαπάνη για την αίθουσα ειδικής αγωγής. (αξία 150€).
 • Δαπάνη για επισκευή σκεπής. (αξία 150€).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου