Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42
.
Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 8η μ.μ. σε αίθουσα του Δημ. Σχολείου Πολιχνίτου, συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγμένο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι και τα 5 μέλη είαι παρόντα προχώρησαν στη διαδικασία σύγκλισης σε σώμα, από την οποία προέκυψε:

Πρόεδρος:  Δελής  Ανδρέας,
Ταμίας:  Πονηρός  Δημήτρης
Γραμματέας:  Θαλασσέλλη  Σοφία.
Μέλος:  Στατέλλη  Ελένη.
Μέλος:  Χιωτέλλη  Κάτια..
Αποφασίστηκε επίσης;
Αντιπρόσωπος Γονέων στη Σχολική Επιτροπή να είναι ο Τσιτσάνος Ελευθέριος.
Η παρούσα πράξη αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου